Om vårt arbetssätt

Vi sätter alltid människan främst och arbetar stödjande och motiverande för personer med psykisk funktionsnedsättning. Målsättningen är att den enskilde skall få adekvat stöd i sin vardag och därigenom kunna utveckla sin självständighet, öka sitt sociala engagemang och delaktigheten i samhället. För att möjliggöra detta arbetar vi med motiverande samtal och kontaktmanaskap. Ängslyckans värdegrund bottnar i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna och dess utgångpunkt i alla människors lika värde. Vi har en närvarande chef, personal dygnet runt och egen kokerska. 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.